Dôchodkové piliere

Účelom dôchodkových pilierov (2. a 3. pilier) je zníženie Vašej závislosti na štátnom dôchodku a zvýšiť celkovú výšku vyplácaného dôchodku. Takýmto spôsobom môžete dostávať dôchodok z troch zdrojov.

Starobné dôchodkové sporenie (2.pilier) je Váš súkromný dôchodkový účet, na ktorý putujú každý mesiac 4,5% z Vašej hrubej mzdy (Vy teda neplatíte nič, len prerozdelíte odvody). Za tieto peniaze sa nakupujú podielové jednotky v dôchodkovom fonde, ktoré sú Vašim majetkom a jeho hodnota závisí od výšky zhodnotenia fondu, do ktorého investujete. Na výber máte 6 správcovských spoločností a 4 typy fondov.

Doplnkové dôchodkové sporenie (3.pilier) je taktiež Váš súkromný dôchodkový účet, ale na rozdiel od 2. piliera, si v tomto pilieri sporíte už z vlastných zdrojov. Aj tu sa za Vaše peniaze nakupujú podielové jednotky v dôchodkovom fonde, ktoré sú Vašim majetkom a jeho hodnota závisí od výšky zhodnotenia fondu, do ktorého investujete. Navyše štát podporuje tento pilier tzv. daňovou úsporou t.j. Váš ročný vklad do výšky 180 € si viete odpočítať z daňového základu. Taktiež Vám na 3. dôchodkový pilier môže prispievať zamestnávateľ a to až do výšky 6% z hrubej mzdy. Na výber máte 4 správcovské spoločnosti.

 

Hlavné výhody:

  • nezávislosť od štátneho dôchodku, peniaze sú Vaším majetkom
  • peniaze sú vo fáze sporenia v prípade Vašej smrti dedičné
  • peniaze sa investujú do podielových fondov
  • možnosť príspevkov zamestnávateľa a daňová úspora (tretí pilier)

Tip:

Pre všetkých do 40 rokov sa rozhodne oplatí byť v 2. pilieri. Vyberte si správcovskú spoločnosť a indexový fond, ktorý má ako základ americký index t.j. VÚB Generali, Axa alebo Aegon.

3. pilier využívajte len v prípade, že Vám naň prispieva zamestnávateľ. Výšku Vášho príspevku si nastavte na minimálnu sumu, ktorou získate maximálny príspevok zamestnávateľa. V prípade, že Vám nerobí problém sporiť mesačne 15 €, odkladajte túto sumu, aby ste získali aj maximálnu daňovú úsporu. Stále však platí, že prostredníctvom programu pravidelného investovania sa viete dopracovať k vyššiemu zhodnoteniu aj lepšej disponibilite finančných prostriedkov.

Účelom dôchodkových pilierov (2. a 3. pilier) je zníženie Vašej závislosti na štátnom dôchodku a zvýšiť celkovú výšku vyplácaného dôchodku. Takýmto spôsobom môžete dostávať dôchodok z troch zdrojov. jnjhlj

Starobné dôchodkové sporenie (2.pilier) je Váš súkromný dôchodkový účet, na ktorý putujú každý mesiac 4,5% z Vašej hrubej mzdy (Vy teda neplatíte nič, len prerozdelíte odvody). Za tieto peniaze sa nakupujú podielové jednotky v dôchodkovom fonde, ktoré sú Vašim majetkom a jeho hodnota závisí od výšky zhodnotenia fondu, do ktorého investujete. Na výber máte 6 správcovských spoločností a 4 typy fondov.

Doplnkové dôchodkové sporenie (3.pilier) je taktiež Váš súkromný dôchodkový účet, ale na rozdiel od 2. piliera, si v tomto pilieri sporíte už z vlastných zdrojov. Aj tu sa za Vaše peniaze nakupujú podielové jednotky v dôchodkovom fonde, ktoré sú Vašim majetkom a jeho hodnota závisí od výšky zhodnotenia fondu, do ktorého investujete. Navyše štát podporuje tento pilier tzv. daňovou úsporou t.j. Váš ročný vklad do výšky 180 € si viete odpočítať z daňového základu. Taktiež Vám na 3. dôchodkový pilier môže prispievať zamestnávateľ a to až do výšky 6% z hrubej mzdy. Na výber máte 4 správcovské spoločnosti.

 

Hlavné výhody:

  • nezávislosť od štátneho dôchodku, peniaze sú Vaším majetkom
  • peniaze sú vo fáze sporenia v prípade Vašej smrti dedičné
  • peniaze sa investujú do podielových fondov
  • možnosť príspevkov zamestnávateľa a daňová úspora (tretí pilier)

Tip:

Pre všetkých do 40 rokov sa rozhodne oplatí byť v 2. pilieri. Vyberte si správcovskú spoločnosť a indexový fond, ktorý má ako základ americký index t.j. VÚB Generali, Axa alebo Aegon.

3. pilier využívajte len v prípade, že Vám naň prispieva zamestnávateľ. Výšku Vášho príspevku si nastavte na minimálnu sumu, ktorou získate maximálny príspevok zamestnávateľa. V prípade, že Vám nerobí problém sporiť mesačne 15 €, odkladajte túto sumu, aby ste získali aj maximálnu daňovú úsporu. Stále však platí, že prostredníctvom programu pravidelného investovania sa viete dopracovať k vyššiemu zhodnoteniu aj lepšej disponibilite finančných prostriedkov.

Dohodnúť stretnutie!